Matchen op basis

van kwaliteiten

Het kan soms lastig zijn om aan te geven wat je kwaliteiten zijn. Wanneer een match wordt gezocht tussen werk en de klant, is het voor werkconsulenten vaak lastig om dit op basis van kwaliteiten van de klant te doen. Er is behoefte aan een tool, die de kwaliteiten van de klant helder en inzichtelijk maakt. Belangrijk hierbij is dat de tool voor iedereen bruikbaar is, ongeacht taal- of opleidingsniveau. Het doel is dat werkconsulenten een match kunnen maken tussen (betaald) werk en de klant op basis van kwaliteiten.

Werkconsulenten zijn gevraagd om mee te werken aan een onderzoek. Doel is om inzicht te krijgen in de mate waarin werkconsulenten het gevoel hebben dat zij goed weten wat de kwaliteiten zijn van hun kandidaten. Hier zijn enthousiaste reacties op gekomen. Er is ook al voorbereidend werk gedaan voor een vergelijkbaar onderzoek onder klanten. Daar willen wij vooral weten of klanten zelf een beeld hebben bij hun eigen talenten. Weten zij waar ze goed in zijn? En hoe belangrijk vinden zij die kennis eigenlijk? Het voorbereidende, theoretische gedeelte is hiermee nagenoeg afgerond. Wachten is nu op de interviews met de werkconsulenten. Deze interviews worden door studenten van Fontys afgenomen. Door de aangescherpte Coronamaatregelen is het nog niet duidelijk op welke termijn deze gaan plaatsvinden.