Een persoonlijke assistent 

dankzij Augmented Reality

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat klanten die een training volgen bij WeenerXL, thuis zelf nog verder aan de gang gaan met de vaardigheden? En dan met name reflectievaardigheden, zodat de training nog meer impact heeft en het gevoel van zelfregie van de klant versterkt wordt.

Augmented Reality, ookwel AR, biedt brede mogelijkheden. We willen AR inzetten als een Avatar,  die als een persoonlijke assistent de klant thuis helpt bij het oefenen van reflectievaardigheden. Op een tijdstip en op een plek die hem/haar het beste uitkomt. Zo kan de klant meer regie nemen, wat een goede ontwikkeling is. Tevens hebben leeractiviteiten meer impact als klant tussen de bijeenkomsten door, thuis vaardigheden verder inslijpt. Tot slot is het prettig voor de klant om een persoonlijke assistent ter beschikking te hebben, die hij/zij op elk moment kan inzetten. Dit kan motivatie-bevorderend werken.

Door de Avatar hebben de trainingen meer impact, is de klant onafhankelijker van de trainer of werkconsulent, beleeft de klant meer zelfregie en ontstaat er een goede wisselwerking tussen wat de klant tijdens de training doet aan leeractiviteiten en de leeractiviteiten die hij thuis initieert. De training wordt leuker en aantrekkelijker,

De demoversie van de Avatar is gereed. De laatste versie van de content moet nog gescreend worden. Uiteindelijk kan de avatar voor vele verschillende doeleinden ontwikkeld worden, het plan is om de eerste versie door de deelnemers van het participatiehuis te laten gebruiken.