Weener XL;

ook voor de “P” van planet

In 2022 verhuist Weener XL naar een nieuwe, duurzame locatie. Bij een duurzame locatie hoort ook duurzaam woon werkverkeer.  Er wordt al een jaar gedacht over duurzame mobiliteit. Hoe kan Weener XL medewerkers stimuleren om op een leuke, slimme en vitale manier naar het werk te komen? Denk hierbij aan de fiets en het openbaar vervoer.

Enkele maanden geleden is er bij Lab XL een werkgroep van tien collega’s gevormd. Zij hebben een innovate sessie gehad, waar ruim 125 ideeën uit voort zijn gekomen. Voorbeelden hiervan zijn carpoolen, ebikes, fietsstimulering of een transferium. Hier zijn thema’s aan gekoppeld. Ondertussen is er een enquête opgezet, verkregen vanuit het Brabants mobiliteit netwerk. Voor het laatste deel van de enquête zijn de thema’s die uit de ideeën voortgekomen zijn als basis gebruikt. De enquête zal gebruikt worden om inzicht te krijgen in het reis- en werkgedrag van de medewerkers van Weener XL. In eerste instantie wordt de enquête uitgezet onder ambtenaren, waarna deze ook voor andere medewerkers van Weener XL wordt uitgezet. De werkgroep wil in 2021 een aantal activiteiten opzetten, zoals fietsen naar de nieuwe locatie en bijeenkomsten. Om inzicht te krijgen in wat medewerkers belangrijk vinden, worden verschillende stellingen gegeven in de enquête. Met de uitkomsten kan de werkgroep kijken waar de behoeften liggen en daarop inspelen.

Inmiddels heeft de werkgroep een (anoniem) overzicht gekregen van de woonwerk afstand van medewerkers. Dit biedt de groep inzichten. De challenge duurzaam mobiliteit gaat om gedragsverandering en is dus vrij gecompliceerd. Dit betreft een proces, waar ambassadeurs voor nodig zijn. In 2021 wil de groep hier mee aan de slag.