Hoe kunnen we aandacht hebben

voor beweging en gezonde voeding

op een innovatieve manier?

Met deze vraag als uitgangspunt startte Fitcoin. Een app die extra beweging op een speelse manier stimuleert. Waarbij medewerkers beloond worden in de vorm van ‘fitcoins’ door extra te bewegen. De beloningen die medewerkers kunnen verdienen moeten een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl.

Met de verdiende fitcoins kunnen medewerkers weer gezonde producten aanschaffen. In de app is zichtbaar hoe veel stappen je zelf zet, maar je kunt ook zien hoeveel stappen je collega’s zetten. Hierdoor ontstaat er een competitie element.

De belangrijkste uitgangspunten zijn dat bewegen leuk moet zijn en dat medewerkers beloond  worden door meer te bewegen. De bedoeling is om op positieve manier aandacht te hebben voor bewegen op een manier waar (vrijwel) iedereen aan mee kan doen. Je hoeft geen topsporter te zijn om beloond te worden voor extra beweging. Het uiteindelijke doel is om meer bewegen te stimuleren en te belonen met producten die bijdrage aan een gezondere levensstijl een  bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Bij Weener XL is een pilot gestart met ongeveer 100 medewerkers. In 2021 zal worden geëvalueerd.