“If you do what you did,

you get what you got.”

Mensen blijven vastzitten in patronen, die de oorzaak zijn van de problemen, waarin ze verzeild zijn geraakt.

In de huidige situatie wordt er vanuit hulpverlening en ondersteuning vaak ‘gezonden’ en worden veelal standaard oplossingen aangedragen, omdat het doorgronden van het probleem vanuit het perspectief van de klant enorm lastig is.

In een multidisciplinair team is onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing van nieuwe technologie en serious game elementen om mensen met psychische blokkades (negatieve patronen) te ondersteunen met het ontwikkelen van meer vertrouwen in eigen kunnen/kwaliteiten. Uiteindelijk doel is hen middels game elementen en/of andere technologie te ondersteunen bij de stap naar werk of andere vormen van maatschappelijke participatie.

Om dit te bereiken onderscheiden we aan de hand van een tweetal psychologische modellen van respectievelijk Ajzen & Fishbein en Martin Appelo een viertal elementen van kritiek belang om in samenhang duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen, te weten:

  • Perspectief; zoektocht naar geluk,
  • Urgentie; hoeveel last heeft men van het feit, dat perspectief ontbreekt,
  • Vertrouwen in eigen kunnen; beloond worden voor succes en aangemoedigd bij falen,
  • Discipline; belonen bij vasthoudendheid.

In een multidisciplinair team is onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassing van nieuwe technologie en serious game elementen om mensen met psychische blokkades (negatieve patronen) te ondersteunen met het ontwikkelen van meer vertrouwen in eigen kunnen/kwaliteiten. Uiteindelijk doel is hen middels game elementen en/of andere technologie te ondersteunen bij de stap naar werk of andere vormen van maatschappelijke participatie.