Verbinding tussen werkgevers

en statushouders door samen te eten.

Met dit idee startte Het diner. Het idee erachter is mooi: contact, ontmoeting en integratie. Er ontstond een idee dat een projectgroep van Lab XL uit is gaan werken: Het diner. Een diner in stijl. In een restaurant in ’s-Hertogenbosch. Dit voor 25 werkgevers en 25 statushouders. Dit evenement heeft plaats gevonden op 28 oktober 2019.

In twee maanden tijd zijn verschillende werkgevers en statushouders benadert. De projectgroep bereidde deze mensen voor op een ontmoeting en maakte een slimme tafelindeling. Het doel van de avond was ontmoeting en bewustwording.

Tijdens het diner sloten een aantal collega’s van het werkgeversservicepunt en vier tolken aan. De sfeer was goed, gesprekken ontstonden spontaan en er werd heel open en eerlijk met elkaar gesproken. Na afloop gaven verschillende werkgevers aan hoezeer ze onder de indruk waren van de verhalen. Over de situatie in het thuisland van enkele statushouders, over het vluchten voor geweld en oorloog. Verhalen krijgen kleur en betekenis als ze verteld worden door de persoon die het allemaal heeft meegemaakt. Andersom hebben de statushouders gezien dat ze ‘gewoon’ het gesprek kunnen aangaan met werkgevers. Iets wat in het land van hun afkomst, waar vaak andere gedachtes zijn over hiërarchie en status, niet altijd vanzelfsprekend is.

Naar aanleiding van het diner zijn vervolggesprekken gepland en zo is er bijvoorbeeld een werkgever geweest die een werkloze Syrische kleermaker in contact heeft gebracht met iemand in zijn netwerk. Dit is mooi, in eerste instantie was het doel enkel ontmoeten en bewust worden, maar er kan veel meer uit voortvloeien. Er is na afloop telefonisch contact opgenomen met enkele deelnemers, zowel werkgevers als statushouders, om hen te vragen naar hun ervaringen, wat het Diner hen opgeleverd heeft en hoe het diner een volgende keer nog beter kan. Denk hierbij aan een betere match via de tafelschikking en meer nazorg. ‘Het diner op maat’.  Een ding is zeker, dit smaakt naar meer. Het doel was om in 2020 een nieuw Diner te plannen, maar wegens corona heeft dit niet plaats kunnen vinden. In 2021 wordt hopelijk weer gestart.