Elkaar motiveren

aan de hand van succesverhalen

Hoe kunnen we klanten motiveren om in beweging te komen door intrinsieke motivatie? Deze vraag is met name gericht op de doelgroep die ver van de arbeidsmarkt staat en waarbij sprake is van multi problematiek.

Wanneer deze doelgroep gesprekken heeft met een werkconsulent, kan het moeilijk zijn voor de doelgroep om iets aan te nemen van de werkconsulent. In sommige gevallen voelen deze mensen zich soms niet goed begrepen door de werkconsulent, omdat deze niet hetzelfde heeft meegemaakt. Een boodschap komt sterker over wanneer iemand hetzelfde mee heeft gemaakt, waarin klanten zich kunnen verplaatsen en kunnen vinden. Zo ontstond het idee klanten voor klanten.

De bedoeling is dat klanten die successen hebben gehaald met betrekking tot beweging, dit delen met andere klanten. Zo zien en horen klanten wat er mogelijk is en zien en horen zij dit van mensen die in eenzelfde situatie als hen zitten of hebben gezeten. Het doel hiervan is om deze mensen perspectief te bieden, zonder met een vinger te wijzen en te zeggen wat er gedaan moet worden of wat er beter moet. De bedoeling is om dit tijdens een event te doen. Waarbij een ambassadeur (ex klant) in interviewvorm zijn of haar verhaal vertelt. De bedoeling is dat tijdens dit event ook organisaties die bij de ambassadeur betrokken zijn geweest, zoals schuldhulpverlening, ook aanwezig zijn. Zodat wanneer een klant gemotiveerd raakt om zelf stappen te ondernemen, deze hier ook gelijk afspraken voor kan maken. Ook is de bedoeling dat er na dit event ook terugkomdagen gepland worden. Nazorg is belangrijk om ervoor te zorgen dat iemand gemotiveerd blijft.

Eerder is klanten voor klanten al eens gebruikt bij trainingen bij Weener XL. Trainers zagen hierbij dat dit een positief effect heeft. Op dit moment is er een ambassadeur gevonden die in interviewvorm haar verhaal wil vertellen. Er is een coach bij betrokken om dit proces in goede banen te leiden. De doelgroep en de hulporganisaties die bij het event betrokken zouden kunnen zijn moeten nog benaderd worden. In principe heeft deze challenge en het event van deze challenge het doel om mensen in beweging te brengen. Het zou echter ook goed gebruikt kunnen worden voor andere vraagstukken en in andere trainingen voor klanten verweven kunnen worden.