De projecten van Stichting Stip

Stichting Stip

Door projecten die bewezen relevant zijn onder te brengen in Stichting Stip krijgt een project de ademruimte die het nodig heeft om door te groeien naar een duurzame dienstverlening. Het is zonde als een project bezwijkt onder regels en (te) veel stakeholders. Doordat Stichting Stip autonoom is kan er snel geschakeld en een op maat dienstverlening geleverd worden. Hierdoor kunnen projecten een veel grotere maatschappelijke impact hebben.

Co-Creatie

We zijn continu met onze partners in gesprek over hoe het project kan worden doorontwikkeld. Door onze partners hierbij te betrekken creëren we commitment en zetten we een duurzaam project neer.

Opschalen

Het aantrekken van nieuwe partners is een focus van Stichting Stip. Hierdoor wordt een stabiele basis gecreëerd voor de dienstverlening en hebben we een grotere maatschappelijke impact.

Maatschappelijk

Doordat Stichting Stip geen winstoogmerk heeft worden de inkomsten besteed aan het doorontwikkelen van een bepaald project.

Implementatie

Stichting Stip adviseert partners bij het implementeren van een project binnen het werkproces. Vanuit best practices wordt kennis overgedragen en dit zorgt voor een hogere adoptie.

Workshops

Middels het organiseren van workshops wordt de benodigde kennis aan de partners overbracht. Workshops gaan zowel over de inhoud als het praktische gebruik van het project.

Ondersteuning

Partners kunnen (technische) ondersteuning op afstand krijgen vanuit Stichting Stip bij gebruikersvragen. Ook is Stichting Stip pro-actief in het benaderen van partners om het gebruik van een project te stimuleren.

VR Works

VR Works is een VR platform waarin middels een in eigen beheer ontwikkelde interface onze partners toegang krijgen tot een database met +/- 65 VR films van kansberoepen.

VR Works stelt onze partners in staat om als tool gebruikt te worden om een verdiepingsslag aan te brengen op het gebied van arbeidsmarkt oriëntatie.

Doordat er een objectief en realistisch van een bepaald beroep of werkomgeving gegeven wordt het oriëntatieproces efficiënter en effectiever.

Ook gebruikmaken van VR Works?

Meer weten

Doelgroepen

VR Works is geschikt voor diverse doelgroepen die op zoek zijn naar een baan binnen de operationele kern van een organisatie. Ook kan VR Works op verschillende manieren ingezet worden.

Service gericht

VR Works ondersteunt partners op alle vlakken van het implementatieproces zodat adoptie binnen de partnerorganisatie geoptimaliseerd wordt.

VR database

De database bestaat inmiddels uit 65 VR films van kansberoepen. De database wordt continue in samenwerking met onze partners uitgebreid.

Gebruiksvriendelijk

Door de zelf ontwikkelde software beschikt het VR platform over een gebruiksvriendelijke interface. Hierdoor is het VR platform gemakkelijk te bedienen.