Tech doorbreekt

de taalbarrière

Er is momenteel een toestroom van statushouders uit landen als Syrië en Eritrea. Veel mensen uit deze landen spreken niet of slecht Engels. Om ook met deze mensen te kunnen communiceren, ontstond de vraag naar nieuwe manieren van communicatie.

Travis is een vertaalapparaat dat je uitkomst biedt. Travis is even groot als een telefoon en door een prijs van +/- 300 euro betaalbaar. Travis maakt op basis van spraaksignalen direct een vertaling tussen bijvoorbeeld Nederlands en Arabisch en andersom. Hier is een werkende internetverbinding voor nodig. In theorie was dit dé oplossing voor bijvoorbeeld werkleiders van Weener XL die deze mensen aan moesten sturen. Toch heeft Travis het niet gehaald binnen de dienstverlening van Weener XL. De voornaamste reden hiervoor was dat het lastig was om complexere gesprekken te vertalen. Tevens werkt Google Translate op eenzelfde manier en is niet afhankelijk van een hotspot van een andere telefoon.