Voorzieningen in beeld:

overzicht, snelheid en transparantie.

Werkconsulenten zetten in de re-integratie naar werk bepaalde voorzieningen in voor klanten. Deze voorzieningen worden administratief geregistreerd. Zo kunnen werkconsulenten in een oogopslag zien wat eerder is ingezet bij de klant. In de afgelopen jaren is dit een lijst geworden met een flinke hoeveelheid voorzieningen, wat erg onoverzichtelijk is. Het doel van voorzieningen in beeld is om de grote hoeveelheid voorzieningen overzichtelijk, handzaam en eenduidig weer te geven. Ook om de administratieve last te verminderen, maar ook zodat ieder team in de organisatie op dezelfde manier werkt.

Er is voor ieder team afzonderlijk in kaart gebracht waar de behoeften liggen en welke oplossingen de teams zien. Dit is vervolgens samengebracht. Bestaande voorzieningen zijn in kaart gebracht. Volgens is er bij ieder team nagegaan welke voorziening nog actueel is. Hier kwam de groep erachter dat er geen eenduidige definitie is voor een voorziening. Wat is een reïntegratievoorziening en wat is een administratieve handeling? Dus terug naar de start. Met een klein groepje is een lijst van 180 voorzieningen nagelopen en dit wordt aan een grotere groep gepresenteerd om tot een consensus te komen over de definities.

Tegelijkertijd wordt samen met VNG realisatie gekeken naar een systeem dat alle voorzieningen bundelt en daarmee werkconsulenten een mooi middel biedt om snel en transparant mee te kunnen werken.