HET ERVAREN VAN BEROEPEN IN VIRTUAL REALITY

Een verkennend onderzoek naar ervaringen en effecten op baanoriƫntatie bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Weener XL heeft samen met TNO een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en de gebruikservaringen
van VR-brillen, die ingezet worden om baanoriƫntatie bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te
verbeteren. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende twee onderzoeksvragen:

Wat is het effect van de VR-bril op:

Het beeld dat werkzoekendn van het beroep hebben;

de houding van werkzoekenden ten opzichte van het beroep;

het wel of niet op zoek gaan naar vacatures van het gekozen beroep?