Stichting Stip

Participatie door technologie.

Waar staan wij voor?

Bij Stichting Stip zijn wij erop gericht om zo veel mogelijk mensen te helpen om mee te doen in de samenleving. Dat doen wij door maatschappelijke innovaties beschikbaar te stellen zonder winstoogmerk. Het intellectueel eigendom blijft hierdoor in maatschappelijke handen en alle inkomsten worden opnieuw geïnvesteerd in de ontwikkeling van innovaties die in dienst staan van mens en maatschappij.

Stichting Stip is logisch vervolg van het innovatieplatform Lab XL, Lab XL is een broedplaats voor bottom-up innovatie en is opgericht bij Weener XL, het werk en ontwikkelbedrijf van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Binnen Lab XL krijgen medewerkers de mogelijkheid om een innovaties project te initiëren of een bijdrage aan een bestaand project te leveren.

Zodra innovatieve projecten die binnen Lab XL ontstaan zijn opgezet en gevalideerd binnen WeenerXL worden deze overgedragen aan Stichting Stip. Stichting Stip fungeert autonoom en zorgt dat de projecten de benodigde aandacht krijgen om door te groeien naar een structurele dienstverlening.

Doordat Stichting Stip de volledige focus op de gevalideerde projecten heeft, wordt de kans dat een project structureel toegevoegde waarde gaat bieden aan de sociale dienstverlening een stuk groter. Daarnaast is Stichting Stip actief bezig om nieuwe partners te werven, deze te ondersteunen bij de implementatie en (technische) ondersteuning  gedurende het gebruik van het project. Iets was moeilijk te realiseren is binnen een overheidsinstelling.

Samen

Innoveren

Technologie

voor Participatie